Priser inklusiv moms fra

Ejendomshandler

Kr. 1.975

Pantebreve/gældsbreve

Kr. 1.175

Testamenter

Kr. 1.125

Fremtidsfuldmagter

Kr.    975

Samejeoverenskomster

Kr. 1.175

Ægtepagter

Kr. 1.125

Lejekontrakt

Kr. 1.995

Stiftelse af selskaber

Kr. 1.175

Skifteretsattester

Kr.    975

Timepris

Kr.    495