Arbejdsområder

Mine primære arbejdsområder, og hvad jeg kan hjælpe dig med

Ejendomshandler

 • Skal du købe eller sælge ejendom?
 • Hus/sommerhus/lejlighed/landbrug?
 • Tinglysning af skøde i det elektroniske tinglysningssystem
 • Refusionsopgørelse

Pantebreve / gældsbreve

 • Har børnene brug for et lån?
 • Rente– og afdragsfrie familielån
 • Gældsbreve

Ægtepagter

 • Skal I giftes?
 • En ægtepagt sikrer jer klarhed over, hvorledes der skal forholdes i tilfælde af skilsmisse eller død

Skifteretsattester

 • Er du blevet enke?
 • Tinglysning af skifteretsattest ved videresalg af ejendom

Assistance ved dødsbobehandling

 • Hvilken skifteform skal/kan vælges?
 • Privat skifte/forenklet privat skifte/ boudlæg/uskiftet bo/ægtefælleudlæg
 • Nødvendige dokumenter til Skifteretten og opgørelse over afdødes formue og gæld

Selskabsstiftelse

 • Overvejer du at stifte et selskab?
 • Stiftelsesdokument og vedtægter, der er obligatoriske i forbindelse med registrering i Erhvervsstyrelsen

Kontorassistance / bogføring

 • Har du brug for hjælp med kontakten til kommunen eller andre offentlige instanser?
 • Et rigtigt udformet ansøgningsskema og en korrekt udfyldt blanket mv. sikrer dig en hurtig og sikker sagsbehandling.
 • Driller debet og kredit? Lad mig klare bogføringen

Fremtidsfuldmagter / fuldmagter

 • Har du fremtidssikret dig?
 • En fremtidsfuldmagt sikrer, at du bestemmer, hvem der skal hjælpe dig med dine personlige og økonomiske forhold, når du ikke længere selv er i stand til det pga. sygdom/ulykke.

Testamenter

 • Hvem arver dig?
 • Har du styr på arven efter dig?
 • Måske bør du overveje at få lavet et testamente

Samejeoverenskomster

 • Er I ugifte og ønsker I at købe ejendom sammen?
 • Et gensidigt testamente og en samejeoverenskomst sikrer klare linjer fra starten

Lejekontrakter

 • Skal ejendommen udlejes?
 • En korrekt udformet lejekontrakt sikrer opfyldelse af lejeloven

Assistance ved retssagsbehandling

 • Er du blevet involveret i en retssag?
 • Få bl.a. hjælp til:
 • Formuleringen i sagens skriftlige dokumenter er essentiel og ”oploading” i minretssag.dk kræver OCR-skanning

Har du penge til gode?

 • Hvordan får jeg mine penge?
 • Påkravsskrivelse/inkassoskrivelse til fogedretten
 • Betalingspåkrav til fogedretten

Ovenstående arbejdsområder er de emner, som jeg primært arbejder med.

Skulle du have en udfordring, som umiddelbart ikke er en del af disse, kan du alligevel sagtens kontakte mig.

Måske kan jeg hjælpe, eller også hjælper jeg dig videre.

Kontorer i Svendborg og Lundeborg

Jeg har kontor to steder på Sydfyn: i Svendborg og i Lundeborg. Min primære kundekreds er Sydfyn og øerne – imidlertid gør teknologien, at der ikke er nogen geografisk begrænsning for min assistance.

Det er gratis at spørge!