Persondatapolitik

Persondatapolitik hos Tina Meyer Advokatsekretær

Jeg indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor det er relevant i forhold til den ydelse du ønsker hos Tina Meyer Advokatsekretær.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder jeg alle relevante lovbestemmelser.

Jeg vil kun opbevare dine persondata, så længe jeg enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indhentet.

Oplysninger jeg indsamler

Hvis du ønsker en ydelse fra mig, har jeg sædvanligvis brug for visse persondata for at kunne tilbyde dig min service.

Jeg vil som oftest skulle indhente oplysninger som eksempelvis navn, cpr.nummer, cvr.nummer, e-mailadresse, postadresse og telefonnummer.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indhentelse, behandling og anvendelse af dine personoplysninger er Tina Meyer Advokatsekretær, Løvvænget 19, Lundeborg, 5874 Hesselager, cvr nr. 39999676.

Behandlingsgrundlag og formål

De persondata, jeg indhenter, er for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du køber af mig, og vil alene blive opbevaret, så længe det er nødvendigt af hensyn til den service, jeg yder for dig.

Andre modtagere af personoplysninger

Nogle gange kræver min hjælp, at jeg videregiver dine personoplysninger til andre, f.eks. din bank eller en ejendomsmægler.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som jeg til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode mig om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til min e-mailadresse tm@tinameyer.dk.